PORADENSTVO

FINANČNÉ PORADENSTVO  • Spolupracujeme s overenými finančnými sprostredkovateľmi, prostredníctvom ktorých Vám pomôžeme vybaviť hypotekárny úver, poistku či Vás zastupovať v banke.

  • Zabezpečíme financovanie nehnuteľnosti a poistenie nehnuteľnosti.

  • Poskytneme Vám praktické rady spojené s určovaním výšky ceny nehnuteľnosti, s taktikou predaja či kúpy.


PRÁVNE PORADENSTVO  • Poskytneme Vám rady v oblasti realitného práva. Vypracujeme kúpne, darovacie, nájomné a iné zmluvy.

  • Vypracujeme návrh do katastra nehnuteľností a zastupujeme Vás na katastri, ale i v banke a na príslušných úradoch.

  • Zabezpečíme znalecké posudky Vašej nehnuteľnosti a tiež vypracujeme stanovisko k trhovej hodnote nehnuteľností prostredníctvom našej realitnej kancelárií pre potreby súdu, notára (napríklad pri dedičskom konaní, či rozvode).


PRAKTICKÉ PORADENSTVO  • Predajom či kúpou nehnuteľností sa naše služby nekončia. Vysvetlíme Vám, čo robiť po predaji alebo kúpe nehnuteľnosti, informujeme Vás o prepise energií, o priznaní dane za predaj nehnuteľností, o zmene trvalého pobytu, o odhlásení sa z platieb za koncesionárske poplatky a pod.

  • V spolupráci s kvalitnými odborníkmi zaistíme vyhotovenie geometrických plánov či delenie pozemkov.